Ajankohtaista

 • Ympäristönsuojelumääräysten valmistelu aloitetaan
  Arktisen Lapin ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueen kunnissa aloitetaan ympäristönsuojelumääräysten valmistelu 18.1.2024 pidettävällä työryhmän aloitustilaisuudella. Valmistelua johtaa Arktisen Lapin ympäristönsuojelun ympäristöpäällikkö ja valmistelun työryhmässä ovat mukana yhteistoiminta-alueen kaikkien kuntien edustajat: Enontekiöltä Arto Kantola, Inarista Anu Avaskari ja Minna Saramo, Muoniosta Manu Friman ja Jaakko Muotka, Sodankylästä Eini Kivilompolo […]
 • Ohjeistus öljysäiliön poistamisesta käytöstä
  Käytöstä poistetun maanalaisen lämmitysöljysäiliön poistaminen maaperästäon aina ensisijainen toimenpide. Inarin, Utsjoen ja Enontekiön alueella tähänvelvoitetaan myös ympäristönsuojelumääräyksissä. Alla olevasta tiedotteesta löytyy lisätietoa asiasta sekä ohjeistus tilanteisiin, joissa öljysäiliötä ei poisteta maaperästä.
 • Ympäristönsuojeluviranomaisen tiedote maa-ainesten kotitarveotosta
  Maa-ainesten ottamisesta säädetään maa-aineslaissa. Maa-ainesten ottamiseen tarvitaan pääsääntöisesti ympäristösuojeluviranomaisen myöntämä maa-ainesten ottamislupa. Maa-aineslain mukaan lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Tiedotteessa lisätietoa toimintaa koskevista säännöistä sekä siitä, mikä toiminta katsotaan kotitarveotoksi.
 • Lentopaikkatiedote
  Arktisen Lapin ympäristönsuojelu Sodankylän, Inarin, Muonion, Enontekiön ja Utsjoen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena tiedottaa lentopaikkojen lupamenettelytarpeesta. Tiedote ladattavissa seuraavasta linkistä:
 • Tiedote lemmikkieläinten ulosteiden asianmukaisesta käsittelystä
  Arktisen Lapin ympäristönsuojelu Sodankylän, Inarin, Muonion, Enontekiön ja Utsjoen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena haluaa muistuttaa lemmikkieläinten ulosteiden asianmukaisesta käsittelystä. Jätelain mukaan lemmikkieläinten jätökset tulee kerätä ja toimittaa sekajäteastiaan tai omaan kompostoriin. Tiedote ladattavissa seuraavasta linkistä:
 • Eläinsuojien ympäristönsuojelu – tiedote kotieläinten pitäjille
  Arktisen Lapin ympäristönsuojelu Sodankylän, Inarin, Muonion, Enontekiön ja Utsjoen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena tiedottaa eläinsuojien toiminnanharjoittajia ja muita kotieläinten pitäjiä eläinsuojia koskevasta lainsäädännöstä. Tiedote on ladattavissa seuraavasta linkistä:
 • Tilaa Lapecon ecoNOUTO-palvelu 21.5.2021 mennessä
  Lapeco (Lapin jätehuolto kuntayhtymä) järjestää jälleen kesällä 2021 maksuttoman ecoNOUTO-palvelun romuajoneuvojen ja isojen metalliromujen keräämiseksi kiinteistöiltä toimialueellaan. Palvelun tilaus tulee tehdä viimeistään 21.5.2021. Lisätietoa ja tarkempia ohjeita löydät Lapecon nettisivuilta.
 • Julkaisu: Kuntien tehtävien kehittäminen luonnonsuojelulaissa
  Ympäristöministeriö on käynnistänyt luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksen. Lainsäädäntöä uudistetaan, jotta sen avulla voidaan turvata Suomen luontoa ja sen monimuotoisuutta entistä paremmin. Luonnon köyhtyminen täytyy pysäyttää, sillä monimuotoinen luonto on elinehtomme. Arktisen Lapin ympäristönsuojelu on ollut mukana lain uudistamista koskevan projektin alatyöryhmässä, jonka tehtävänä on ollut laatia ehdotuksia […]
 • Tiedote ympäristönsuojeluvelvoitteista koskien porojen ruokintaa jääalueilla – lomakkeet lisätty (päivitetty 4.1.2021)
  Arktisen Lapin ympäristönsuojelu vastaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä Sodankylän, Inarin, Muonion, Enontekiön ja Utsjoen kunnissa, ja valvoo näin ollen myös poronhoidosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia alueella. Poronhoito on elinkeinotoimintaa. Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista.    Ympäristönsuojelulaissa ympäristön pilaantumisella tarkoitetaan sellaista päästöä, jonka seurauksena […]
 • Tiedote: Asumisessa syntyvien jätteiden polttaminen on pääsääntöisesti kiellettyä
  Lapin Jätehuolto kuntayhtymä sekä Kittilän kunnan ympäristövalvonta, Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ja Arktisen Lapin ympäristönsuojelu muistuttavat: Asumisessa syntyvien jätteiden polttaminen on pääsääntöisesti kiellettyä.
 • Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo tehostetusti romuajoneuvojen epäasiallista säilytystä / tilaa EcoNOUTO 17.6. mennessä
  Romuajoneuvo on jätettä ja kunnoltaan sellainen, jolla ei käytännössä ole romuarvoa suurempaa käypää arvoa. Jätelain mukaan jäte on ainetta tai esine, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä, tai on velvollinen poistamaan käytöstä. Jätelaissa olevan roskaamiskiellon mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä […]
 • Arktisen Lapin ympäristönsuojelun nettisivut
  Arktisen Lapin ympäristönsuojelun oma nettisivusto on nyt julkaistu. Teemme yhä päivityksiä, joten sisällössä voi olla vielä puutteita.
 • Tiedote uudesta organisaatiosta 16.1.2020
  Inari, Utsjoki ja Enontekiö liittyivät mukaan Sodankylän ja Muonion ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueeseen – uusi organisaatio kantaa nimeä Arktisen Lapin ympäristönsuojelu Sodankylä ja Muonio solmivat yhteistoimintasopimuksen ympäristönsuojelun viranomaistehtävien järjestämisestä 1.1.2019 alkaen. 1.1.2020 yhteistoiminta-alueeseen liittyivät mukaan myös Inari, Utsjoki sekä Enontekiö. Uusi organisaatio kantaa nimeä Arktisen Lapin ympäristönsuojelu. […]