Julkaisu: Kuntien tehtävien kehittäminen luonnonsuojelulaissa

Ympäristöministeriö on käynnistänyt luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksen. Lainsäädäntöä uudistetaan, jotta sen avulla voidaan turvata Suomen luontoa ja sen monimuotoisuutta entistä paremmin. Luonnon köyhtyminen täytyy pysäyttää, sillä monimuotoinen luonto on elinehtomme.

Arktisen Lapin ympäristönsuojelu on ollut mukana lain uudistamista koskevan projektin alatyöryhmässä, jonka tehtävänä on ollut laatia ehdotuksia kuntien tehtävistä luonnonsuojelulain uudistuksessa.

Kuntaliitto ja Ympäristöministeriö ovat julkaisseet aiheeseen liittyvän muistion: Kuntien tehtävien kehittäminen luonnonsuojelulaissa; Luonnonsuojelulain uudistuksen projekti I:n alatyöryhmän muistio 10.9.2020. Muistion tarkoituksena on luoda katsaus kunnan nykyisiin tehtäviin, sekä pohtia mahdollisuuksia kunnan luonnon- ja maisemansuojelun edistämistehtävän kehittämisen osalta. Muistio on ladattavissa seuraavasta linkistä:

Lisää tietoa luonnonsuojelulainsäädännön uudistamisesta Ympäristöministeriön sivuilta.

Palaa ajankohtaisiin