Ympäristönsuojeluviranomaisen tiedote maa-ainesten kotitarveotosta

Maa-ainesten ottamisesta säädetään maa-aineslaissa. Maa-ainesten ottamiseen tarvitaan pääsääntöisesti ympäristösuojeluviranomaisen myöntämä maa-ainesten ottamislupa. Maa-aineslain mukaan lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Tiedotteessa lisätietoa toimintaa koskevista säännöistä sekä siitä, mikä toiminta katsotaan kotitarveotoksi.

Palaa ajankohtaisiin