Ympäristönsuojelumääräysten valmistelu aloitetaan

Arktisen Lapin ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueen kunnissa aloitetaan ympäristönsuojelumääräysten valmistelu 18.1.2024 pidettävällä työryhmän aloitustilaisuudella.

Valmistelua johtaa Arktisen Lapin ympäristönsuojelun ympäristöpäällikkö ja valmistelun työryhmässä ovat mukana yhteistoiminta-alueen kaikkien kuntien edustajat: Enontekiöltä Arto Kantola, Inarista Anu Avaskari ja Minna Saramo, Muoniosta Manu Friman ja Jaakko Muotka, Sodankylästä Eini Kivilompolo ja Tuomas Moberg sekä Utsjoelta Tanja Lepistö (varajäsen Mirva Kuivalainen). Valmistelun aikana tehdään yhteistyötä myös muiden viranomaisten kanssa.

Ympäristönsuojelumääräyksille on tarve

Ympäristönsuojelun valvonnassa on tullut tilanteita, joissa ympäristönsuojelulaki on liian yleisellä tasolla. Esimerkiksi pohjaveden pilaaminen on laissa ehdotonta, mutta rajanveto käytännön toimille ei ole selkeää. Ympäristönsuojelumääräyksillä voitaisiin selkeyttää käytänteitä ja näin säännöt olisivat yhdenmukaisia myös loma-aikaan ja viranhaltijan vaihtuessa. Ympäristönsuojelumääräyksillä voitaisiin vaikuttaa myös tilapäistä melua aiheuttavien toimintojen sääntelyyn.

Osassa alueen kunnista on jo aiemmin laadittu ja annettu ympäristönsuojelumääräykset. Koska lainsäädäntö on oleellisesti muuttunut aiempien ympäristönsuojelumääräysten voimaantulon jälkeen, on nähty tarpeelliseksi päivittää ympäristönsuojelumääräykset myös näissä kunnissa.

Ympäristönsuojelumääräysten valmistelun tavoitteena on saada paikallisiin olosuhteisiin pohjautuvat ympäristönsuojelumääräykset. Kuntakohtaisten ympäristönsuojelumääräysten laatimisesta säädetään ympäristönsuojelulain (527/2014) 202-203 §:ssä.

Määräysvalmistelu

Ympäristönsuojelumääräykset koskevat kaikkia alueen kuntia ja kaikkia kuntalaisia. Valmistelun edetessä tullaan olemaan yhteydessä eri sidosryhmiin. Mahdollisten tilaisuuksien pitäminen ja niiden aikataulu tarkentuu valmistelun edetessä.

Palaa ajankohtaisiin